grafický prvek
grafický prvek

Úvod

Máme viacročnú prax v navrhovaní a posudzovaní stavieb z pohľadu tepelnej ochrany budov. Podieľame sa na formovaní zásad navrhovania dielčich stavebných konštrukcií či objektov v normách, odborných publikáciách a technických príručkách.

Cieľom našej práce je zabezpečiť kvalitné vnútorné prostredie stavieb s ohľadom na trvanlivosť stavebných konštrukcií a optimalizáciu realizačných nákladov. Z množstva príkladov vieme, že náklady ušetrené pri návrhu stavby, sú vo výraznom nepomere voči nákladom vynaloženým na odstraňovanie porúch.

Technický list TEPELNÁ TECHNIKA STAVIEB na stiahnutie

Novinky
  • Pri projektovaní domov sa prakticky vždy predpokladá 100% vyhotovenie a na základe toho sa tiež počítajú predpokladané tepelné straty. Pri montáži jednotlivých konštrukcií môže ale ľahko dôjsť k chybe a prípadná netesnosť v obalovom plášti môže mať rozhodujúci vplyv práve na tepelné straty a vznik vlhkostných porúch ako sú vlhké povrchové mapy alebo dokonca rast plesní. Netesnosti tiež negatívne ovplyvňujú vzduchovú nepriezvučnosť konštrukcií.

    18.05.2011
  • Správne vetranie bytov sa v súčasnosti stáva čím ďalej tým dôležitejšou témou. S postupnou revitalizáciou domov a najmä s výmenou okien končí doba, kedy bolo možné byt vyvetrať aj cez zatvorené okná. Staré okná boli skutočne často tak netesná, že s prehľadom prepustili viac čerstvého vonkajšieho vzduchu, ako bolo potrebné pre odvod vlhkosti a CO2 z bytu. Samozrejme tepelné straty boli obrovské a náklady na vykurovanie sa vplyvom rastu cien energie stále zvyšovali. Výmenou okien teda ušetríme teplo aj peniaze, ale tiež sa už musíme starať o správne vetranie.

    03.05.2011
  • Zatepľovať obvodové steny domu sa dá rôznymi spôsobmi. Najbežnejším typom zateplenia je zhotovenie kontaktného zatepľovacieho systému, teda kombinácia tepelnej izolácie a tenkovrstvovej omietky. Tento spôsob sa používa v podstate u všetkých rodinných a bytových domov. Ako tepelný izolant sa v tomto prípade používajú polystyrén alebo minerálne vlákna.

    03.05.2011
grafický prvek